پاسخ : 2 RE زیبا بود
خیلی عالی ودوست داشتی توضیح دادین

شما برای داشتن کواد دوربیندار صرفا جهت عکس گرفتن از مناظر چی پیشنهاد میدین !@؟