عنوان مقاله: رابطه بين حاکميت شرکتي و مديريت سود

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

عنوان مقاله: رابطه بين حاکميت شرکتي و مديريت سود
تعداد بازديد : 11464

عنوان مقاله: رابطه بين حاکميت شرکتي و مديريت سود

عنوان مقاله:  رابطه بين حاکميت شرکتي و مديريت سود
 
نویسندگان:  نيكومرام هاشم*, محمدزاده سالطه حيدر
 
 * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
 
چکیده:

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين ابعاد حاکميت شرکتي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1386-1381 مي باشد. با روش نمونه گيري حذفي و با اعمال شرايط انتخاب نمونه، تعداد 40 شرکت بعنوان نمونه آماري انتخاب گرديد. نتايج آزمون تفاوت ميانگين نشان داد که: 1- شرکت هايي که داراي حاکميت شرکتي کافي بوده اند (خواه اينکه داراي حاکميت شرکتي قوي يا ضعيف باشند) اقلام تعهدي اختياري کمتري دارند يعني در اينگونه شرکت ها، مديريت سود کمتر اتفاق مي افتد. 2- شرکت هايي که داراي حاکميت شرکتي کافي مي باشند، در سطوح يکسان توانايي حاکميت شرکتي نيز داراي اقلام تعهدي اختياري کمتري هستند. 3- شرکت هاي با حاکميت شرکتي ضعيف نسبت به شرکت هاي با حاکميت شرکتي قوي، لزوما اقلام تعهدي اختياري بيشتري ندارند. بطور کلي، نتايج بيانگر آنست که کفايت حاکميت شرکتي، نسبت به توانايي حاکميت شرکتي با مديريت سود ارتباط معناداري دارد. بدين ترتيب نتايج گوياي اين مطلب است که کفايت حاکميت شرکتي يکي از عوامل تعيين کننده موثر بر مديريت سود است.


 
كليد واژه: توانايي حاکميت شرکتي، کفايت حاکميت شرکت، مديريت سود
 
 


بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید