حسابداری پیمانکاری

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

حسابداری پیمانکاری
تعداد بازديد : 2152

حسابداری پیمانکاری


حسابداری پیمانکاری


سیستم حسابداری مؤسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود وزیان هر پیمان بدقت مشخص باشد. بیشتر موسسات در کل یک مرکز سود به شمار می آیند، حال آنکه در موسسات پیمانکاری معمولا هر پیمان یک مرکز جداگانه سود فرض می شود. از این رو برای هر قراردادپیمانکاری که بسته می شود حسابهای جداگانه ای در دفتر کل افتتاح می گردد و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد کارگران به هر پیمان شماره خاصی اختصاص می یابد.

دوره ای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی می شود با امضای قرارداد آغاز می شود و با تکمیل آن پایان می یابد. در مورد حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار ذکر نکات زیر ضروری است:

۱-مخارج قبل از انعقاد قرارداد ( مخارج شرکت در مناقصه )

۲-مخارج پیمان در طول اجرا (هزینه های مستقیم ؛ هزینه های سربار )

۳-هزینه های عمومی و اداری.

 


حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ 24/1/1370 به بعد منعقد مي‌شوند بايستي براساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.

تذكر 1- حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور داراي شرايط و ضوابط مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تامين اجتماعي (بخشنامه 1/130 درآمد) و قراردادهايي كه به موجب بخشنامه‌هاي 2/130، 4/130، 5/130 مشمول مصوبات مذكور قرار دارند و همچنين آن دسته از قراردادهاي پروژه‌هايي كه داراي مصوبات خاص از شوراي عالي تامين اجتماعي هستند كماكان بايستي طبق مصوبات مذكور محاسبه و وصول گردد.

تذكر 2- نحوه محاسبه حق بيمه پيمانكاران حمل مواد نفتي بي‌طرف و با طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران كماكان طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي‌باشد.


در كليه حالات قيد شده در تصويب‌نامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده 6 و تبصره آن در صورتي كه حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به ماخذ تعيين شده در تصويب‌نامه باشد، ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار مي‌گيرد.


منظور از خدمات نصب و فني مندرج در بند 2 ماده يك تصويب‌نامه منحصراً ارائه خدمات و انجام كار به صورت دستمزدي بوده و در مواردي كه عمليات نصب و فني همراه با مصالح باشد حسب مورد بايستي طبق مواد 2 و 3 تصويب‌نامه عمل شود. كليه وسايل و ابزاري كه جهت انجام خدمات نصب، فني، مشاوره، طراحي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري و…. مورد استفاده قرار گيرد و همچنين مواد پاك‌كننده در رابطه با قرارداد تنظيفات مصالح محسوب نمي‌گردد.


در مورد قراردادهايي كه قسمتي از مبلغ كاركرد به صورت ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود كل كاركرد شامل كاركرد ريالي و ارزي مي‌باشد. لازم است به هنگام محاسبه حق بيمه اين قبيل قراردادها، معادل ريالي كاركرد ارزي از واگذارنده كار استعلام و با افزودن آن به كاركرد ريالي مبناي محاسبه حق بيمه قرار گيرد. چنانچه اعلام معادل ريالي كاركرد ارزي از سوي واگذارنده كار امكان‌پذير نباشد كاركرد ارزي براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد به ريال تبديل و در مواردي كه نرخ ارز در قرارداد نيز مشخص نباشد نرخ رسمي ارز در دوره قرارداد ملاك تبديل كاركرد ارزي به ريال قرار گرفته و در صورتي كه نرخ ارز متغير باشد ميانگين نرخه ارز مبناي تبديل قرار مي‌گيرد. ضمناً اگر نرخ ارز طبق مفاد قرارداد و يا بنا به اعلام واگذارنده كار نرخ رسمي نباشد بايد همان نرخ مبناي تبديل كاركرد ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.


تجهيزات قيد شده در تبصره ماده 2 تصويب‌نامه شامل كليه قطعات و ماشين‌آلاتي مي‌باشد كه پيمانكار طبق مفاد و شرايط قرارداد موظف به طراحي و ساخت وي ا خريد آنها در خارج از كشور و نصب آنها در داخل كشور مي‌باشد و قيمت آنها از طريق گشايش اعتبار ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

در مورد قراردادهايي كه طبق تبصره ماده 2 قيمت تجهيزات از پرداخت حق بيمه معاف مي‌شود چنانچه مابقي كاركرد منحصراً نصب تجهيزات مذكور باشد حق بيمه آن طبق ماده يك تصويب‌نامه و به ماخذ پانزده درصد (15%) محاسبه و وصول مي‌گردد. اگر نصب تجهيزات همراه با كارهاي ساختماني و ساير عملياتي باشد كه نياز به تهيه مصالح داخلي نيز دارد در اين صورت، چنانچه تمامي مصالح به عهده پيمانكار باشد حق بيمه طبق ماده 2 تصويب‌نامه و كلاً به ماخذ هفت درصد (7%) و اگر قسمتي از مصالح توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار گيرد پس از رعايت ماده 3 تصويب‌نامه و با افزودن ارزش مصالح واگذاري حق بيمه به ماخذ 7% محاسبه و وصول مي‌گردد.


مثال: 1- وزارت كشاوزي قراردادي با شركت خارجي “سي” در مورد عمليات طراحي ساخت و نصب ماشين‌آلات كارخانه شير پاستوريره منعقد نموده كه كاركرد آن به شرح زير توسط واگذارنده اعلام شده است.


الف- بابت تجهيزات و ماشين‌آلات كارخانه از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ 900،946،98 دلار

ب- پرداختي بابت نصب كارخانه 1- مبلغ 320،278،2 دلار معادل

392،849،160 ريال

2- مبلغ 300،242،365 ريال

جمع كاركرد مشمول كسر حق بيمه:

692،091،526=300 ،242،365 + 392،849،160

حق بيمه متعلقه 754،913،78 = 15% × 692،091،526

حق بيمه بيكاري متعلقه 195،768،8 = 9/1 × 754،913،78

 


 

 

 

 

مثال: 2- شركت توانير قراردادي با شركت خارجي ايكس در مورد احداث خطوط 230 كيلووات تهران – سمنان منعقد نموده كه تهيه مصالح به عهده پيمانكار بوده و كاركرد اعلام شده از سوي واگذارنده به شرح زير مي‌باشد:

الف- بابت تجهيزات از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ –000،742،191 مارك

الف- بابت كاركرد نصب مبلغ -/400،200،12 مارك و -/000،731،256 ريال

ج- بابت كاركرد ساختماني مبلغ -/000،352،4 مارك و -/000،643،895 ريال

اگر طبق مفاد قرارداد و يا اعلام واگذارنده كار هر مارك معادل 35 ريال باشد:

كاركرد ارزي مشمول كسر حق بيمه

400،552،16 = 000، 352،4 + 400،200،12

معادل ريالي كاركرد ارزي 000،334،579 = 35 × 400،552،16

كل كاركرد مشمول كسر حق بيمه به ريال:

000،707،731،1 = 000،643،895 + 000،730،256 + 000،334،579

حق بيمه متعلقه -/490،219،121 = 7% × 000،707،731،1

حق بيمه بيكاري متعلقه -/832،468،13 = 1/9 × 490،219،12

 


 

تجهيزات و ماشين‌آلات مربوط به كارخانجات، پالايشگاهها، تلمبه خانه‌ها و پايانه‌ها و چاههاي نفت و گاز، تصفيه خانه‌ها، نيروگاههاي برق، سدها، اسكله‌ها، جايگاههاي بنزين و سوخت رساني، آسانسور، بالابرها و پله‌برقي، خطوط انتقال نيرو، تاسيسات مخابراتي و همچنين لوله‌هاي آب و فاضلاب، دكلها و مقره‌ها و لوله‌هاي جدار چاهها عميق كه مصالح آن انحصاري بوده و در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، توانير، مخابرات و سازمانهاي آب و برق منطقه‌اي مي‌باشد جزء مصالحي كه ارزش آنها بايستي به كل كاركرد قرارداد افزوده شود محسوب نمي‌گردند.

در مواردي كه طبق مفاد قرارداد قسمتي از مصالح به عهده واگذارنده كار مي‌باشد (به استثناي مصالح انحصاري مندرج در بند 9 فوق) و از اعلام ارزش تمام يا قسمتي از آنها خودداري نمايند بايستي حق بيمه طبق ماده يك تصويب‌نامه و به اخذ پانزده درصد (15%) كل كاركرد محاسبه و وصول گردد.

قراردادهايي كه عمليات آنها منحصراً ارائه خدمات بوده و كلاً به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد (مانند حمل و نقل، تخليه و بارگيري به وسيله جرثقيل و لودر و كرايه ماشين‌آلات مختلف) بايستي حق بيمه آنها طبق ماده 2 تصويب‌نامه ماخذ هفت درصد (7%) كل كاركرد محاسبه و وصول شود.

در مواردي كه عمليات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد تواماً به صورت دستي و مكانيكي انجام گيرد در صورت تاييد واگذارنده كار و اعلام ميزان با درصد كاركرد مكانيكي و غيرمكانيكي از سوي وي طبق ماده 4 تصويب‌نامه بايستي حق بيمه به نسبت كاركرد مكانيكي به ماخذ هفت درصد (7%) و به نسبت كاركرد انجام شده به صورت غيرمكانيكي (دستي) به ماخذ پانزده درصد (15%) محاسبه و وصول نمايد. بديهي است چنانچه ميزان و يا درصد كاركرد مكانيكي و دستي از سوي واگذارنده كار اعلام نشود و يا نوع عمليات قرارداد به صورتي باشد كه نياز به استفاده از وسائل مكانيكي نداشته باشد و همچنين در مواردي كه تمام يا قسمتي از كار به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد، ليكن وسايل مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مي‌شود كار موضوع قرارداد غيرمكانيكي تلقي شده و بايستي حق بيمه آن به ماخذ پانزده درصد كل كاركرد محاسبه و وصول شود.

در مواردي كه پيمانكار قسمتي از كار موجود قرارداد را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار مي‌نمايد بايستي حق بيمه پيمانكاران فرعي با توجه به تعهدات طرفين از نظر تهيه مصالح حسب مورد طبق مواد 1، 2، 3 و 4 تصويب‌نامه و حق بيمه پيمانكار اصلي به كسر كاركرد پيمانكاران فرعي و طبق مفاد تصويب‌نامه محاسبه و وصول شود.

آن دسته از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه كاركنان آنها مشمول قانون حمايتي خاص غيراز تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پيمانكاري نمايند، چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي‌باشند انجام گرفته است، لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي آنها براساس تصويب‌نامه مذكور نخواهد بود.


بديهي است اگر اين قبيل پيمانكاران در اجراي عمليات موضوع پيمان از پرسنل روزمزد و غيررسمي استفاده كنند بايستي ليست و حق بيمه آنها را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند كه در اين صورت صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود.

در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده 38 قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي‌باشد.

حق بيمه قراردادهاي منعقده با پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني بوده و مدعي هستند تمام يا قسمتي از كار پيمان را در كارگاه خود توسط كاركنان مربوطه انجام مي‌دهند و موضوع قرارداد نيز ايجاب مي‌نمايد كه تمام يا قسمتي از آن در كارگاه آنان انجام گيرد، پس از محاسبه حق بيمه قرارداد طبق مفاد تصويب‌نامه بايستي آ، را با حق بيمه متعلقه كاركنان كارگاه در دوره اجراي قرارداد كه براساس تلفيق ليست و بازرسي يا حسابرسي محاسبه مي‌گردد مقايسه نموده و هركدام را كه بيشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد منتفي بوده و در مواردي كه اين قبيل كارگاهها مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر و يا مشمول بخشودگي قسمتي از حق بيمه باشند بايستي محاسبه حق بيمه جهت مقايسه آن با حق بيمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافيت و بخشودگي انجام گيرد كه در اين حالت حق بيمه سهم دولت مندرج در اظهارنامه نيز بايستي به حق بيمه پرداختي كارفرما افزوده شده و از حق بيمه محاسبه شده به ماخذ مندرج در تصويب‌نامه كسر شود.

 

 

 

مثال: شركت ملي نفت ايران قراردادي جهت دوخت لباس پرسنل خود با آقاي محموديان منعقد نموده كه كليه مصالح به عهده پيمانكار و ميزان كل كاركرد 000،500،3 ريال و تاريخ شروع قرارداد 1/2/70 و تاريخ خاتمه آن 31/3/70 مي‌باشد. واگذارنده كار تاييد نموده است كه كار موضوع قرارداد در كارگاه دوزندگي پيمانكار انجام شده است آقاي محموديان جهت 3 نفر كارگران خود با دستمزد ماهانه 000،50 ريال در دوره قرارداد ليست و حق بيمه در مهلت مقرر ارسال و پرداخت نموده است. در بازرسي مورخ 20/12/69 تعداد 5 نفر كارگر با دستمزد ماهانه 000،70 ريال درج شده است. كارگاه مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان 5 نفر كارگر مي‌باشد.

حق بيمه قرارداد 245000 = 7% × 3500000

حق بيمه تلفيق ليست و بازرسي بدون منظور نمودن معافيت در دوره قرارداد

189000 = 27% × 2 × 5 × 70000

حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي 81000 = 27% × 2 × 3 × 50000

طبق اظهارنامه‌هاي كارفرما مبلغ 21000 ريال بابت اصل حق بيمه و مبلغ 9000 ريال بابت بيمه بيكاري پرداخت نموده و مبلغ -/000،60 ريال بابت سهم دولت منظور شده است.

مانده حق بيمه قرارداد قابل وصول از پيمانكار

000،164 = 000،81 – 000،245

حق بيمه بيكاري متعلقه 222،27 = 9/1 × 000،245

مانده حق بيمه‌ بيكاري 222،18 = 000،9 – 222،27

 


در مورد آن عده از پيمانكاراني كه شخصاً و به تنهايي اجراي عمليات موضوع قرارداد را عهده‌دار مي‌باشند (مشمولين بخشنامه 108 درآمد) حق بيمه محاسبه شده طبق مفاد تصويب‌نامه در هر حال نبايستي از حق بيمه متعلقه به حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه در دوره اجراي قرارداد كمتر و يا بيشتر باشد. چنانچه اين قبيل پيمانكاران بازنشسته و يا مشمول يكي از صندوقهاي حمايتي باشند قرارداد آنان مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.

درصد حق بيمه مذكور در تصويب‌نامه به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهاء كل كاركرد معادل 27% حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي بوده و بايستي معادل 9/1 حق بيمه بدست آمده بابت حق بيمه بيكاري نيز محاسبه و وصول شود. پيمانكاران مشمول بخشنامه 108 درآمد مشمول پرداخت حق بيمه بيكاري نمي‌باشند.

حق بيمه قراردادهايي كه قبل از 24/1/70 منعقد گرديده‌اند بايستي طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم، الحاقيه‌ها و تمديدنامه‌ها قراردادهاي مذكور در صورتي كه از تاريخ 24/1/70 به بعد تنظيم و مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد از نظر ميزان حق بيمه تابع اين بخشنامه خواهند بود.

ساير روشهاي محاسبه حق بيمه براي برخي از پيمانكاران كه در بعضي از استانها رايج مي‌باشد (مانند دستمزد عرف محل براي رانندگان) ملغي و بايستي طبق ضوابط اين بخشنامه عمل شود.

چنانچه قبل از تاريخ صدور اين بخشنامه مفاصاحساب جهت قراردادهايي كه از تاريخ 24/1/70 به بعد منعقد شده‌اند طبق ضوابط بخشنامه 134 درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقي بوده و نيازي به استرداد و يا وصول مابه‌التفاوت حق بيمه نخواهد بود.

نحوه تنظيم اظهارنامه، اطلاعيه و نگهداري حساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور مشمول اين بخشنامه همانند مشمولين نرخ 27% مي‌باشد.

با توجه به ماده 8 تصويب‌نامه لازم است واحدها در صورت هرگونه ابهام و يا موارد خاص پرونده را جهت بررسي به اداره كل درآمد ارسال و نظريه كتبي اداره كل مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد.

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل و كارشناسان درآمد استانها، روسا و مسئولين درآمد شعب و نمايندگي‌ها مي‌باشند.

 

آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد- میزان و نحوه پرداخت حق بیمه

تصويب نامه مورخ 14/7/62 هيأت وزيران مقرر مي‌دارد: «آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني، موضوع مصوبات يكصد و بيسست و نهمين و يكصد و چهل و سومين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي را تأييد و مقرر نمودند كليه دستگاههاي اجرايي مطابق آيين‌نامه مزبور عمل كنند. اصلاحاتي كه در آينده ضرورت يابد با تصويب شوراي عالي تأمين‌اجتماعي لازم‌الاجراء خواهد بود».

فصل اول ‌ـ قراردادهاي پيمانكاران

ماده 2- پيمانكاران مشمول اين آيين نامه مكلفند طبق مقررات ماده 39 قانون تأمين‌اجتماعي و آيين‌نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه كاركنان شاغل در هر پيمان را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد تهيه و پس از تأييد ناظر مقيم يا دستگاه نظارت يا دستگاه اجرايي به واحدهاي سازمان تأمين‌اجتماعي تسليم و رسيد مورد نياز جهت ارائه به كارفرما موضوع تبصره اين ماده را دريافت نمايند.

تبصره 2- صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرايي و پرداخت هر صورت وضعيت به پيمانكار موكول به تسليم رسيد دريافت صورت مزد ماههاي قبل كاركنان شاغل پيمانكار توسط سازمان تأمين اجتماعي و رعايت ساير مقررات اين آيين نامه مي‌باشد. (اصلاحي به موجب مصوبه مورخ 6/6/1364 شوراي عالي تأمين‌اجتماعي)

ماده 3 - حق بيمه پيمانهايي كه از تاريخ 16/4/1363 منعقد شده يا مي‌شوند مقطوعاً به ميزان 6% كاركرد پيمانكار تعيين مي‌گردد كه به شرح ماده 4 توسط ذي‌حسابي‌ها به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي‌شود. (اصلاحي 6/6/1364 شوراي عالي تأمين‌اجتماعي)

ماده 5 - پيمانها‌يي كه قبل از تاريخ 16/4/1363 تحويل موقت گرديده و تا تاريخ ابلاغ اين آيين نامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، كسر 2/3 درصد از صورت وضعيت‌هاي پيمانكار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمين اجتماعي به منزله رقم قطعي حق بيمه قرارداد تلقي مي‌گردد.

تبصره ـ استرداد مابه التفاوت رقم 2/3% تا 5% (8/1% ) مكسوره از صورت وضعيت‌هاي پيمانكار موكول به تسليم صورتهاي مزد كاركنان شاغل در دوره اجراي پيمان به سازمان تأمين‌اجتماعي خواهد بود.ماده 7 - قراردادهايي كه در فاصله 16/4/1363 تا تاريخ ابلاغ بخشنامه شماره 2510/54/9055-1 وزارت برنامه و بودجه با ضرايب بالاسري متفاوت با ضرايب تعيين شده در بخشنامه مذكور منعقد گرديده و پيمانكار فرم موضوع بند 7 بخشنامه شماره 2510 را تأييد ننموده است، پيمان با همان ضريب مندرج در قرارداد ادامه يافته و برحسب آن كه ضريب بالاسري براساس بخشنامه شماره 6900/54/16520-1 مورخ 20/12/1360 وزارت برنامه و بودجه يا غير از آن تعيين شده باشد به ترتيب مشمول بند (ب) ماده 6 يا ماده 3 و همچنين ساير مفاد اين آيين نامه خواهند بود.

تبصره ـ در مورد كاركردهاي قبل از تاريخ 16/4/1363، پيمانكاران بايستي حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ابلاغ آيين نامه صورتهاي مزد گذشته خود را تهيه (در صورتي كه قبلاً تهيه ننموده‌اند) و در صورت عدم دسترسي به ناظر مقيم وقت مستقيماً صورتهاي مزد مذكور را به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نموده و ظرف همين مدت تكليف پرداخت حق بيمه صورت وضعيت‌هاي گذشته را روشن نمايند.

در هر حال پرداخت دومين صورت وضعيت ارسالي پيمانكار بعد از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه از طرف ذي‌حسابيها موكول به رعايت موارد زير خواهد بود:

الف ـ تسليم رسيد به سازمان تأمين اجتماعي در مورد دريافت صورتهاي مزد گذشته از طرف پيمانكار.

ب ـ مشخص نمودن وضعيت كسورات حق بيمه صورت وضعيت‌هاي گذشته توسط ذي‌حسابي و در صورت عدم پرداخت، تأديه آن به سازمان تأمين اجتماعي.

تبصره ـ ميزان حق بيمه مكسوره در مواد 3 و 4 و 5 و 6 به عنوان حق بيمه قطعي هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعايت ساير شرايط اين آيين نامه (به استثناي آن قسمت از حق بيمه‌هايي كه پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گرديده) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقي مي‌گردد. (تبصره اصلاحي مورخ 6/6/1364)

ماده‌ 11ـ قراردادهايي كه بدون استفاده از فهارس پايه و يا از محل اعتبارات جاري و يا ساير منابع تأمين و منعقد مي‌گردند مشمول مفاد اين آيين نامه نبوده و پرداخت حق بيمه طبق مقررات سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.


فصل دوم ـ قراردادهاي مهندسان مشاور

ماده‌ 13ـ مهندسان مشاور و كارشناسان مشمول اين آيين نامه مكلفند طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي و آيين نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه كاركنان شاغل در دفتر مركزي و همچنين نظارت كارگاهي در هر قرارداد را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد تهيه و پس از تأييد كارفرما (مورد كاركنان نظارت كارگاهي) به سازمان تأمين‌اجتماعي ارائه و رسيد مورد نياز را جهت تسليم به كارفرما دريافت دارند.

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرايي و پرداخت صورتحساب هر ماه يا هر قسط به مهندس مشاور و كارشناس موكول به تسليم رسيد صورت مزد كاركنان شاغل در قرارداد منعقده براي مدت مذكور مي‌باشد. (اصلاحي مورخ 6/6/1364)

ماده 15- از هر صورت حساب مهندس مشاور و يا كارشناس معادل 6/3 درصد بابت حق بيمه سهم كاركنان مهندس مشاور و يا كارشناس كسر و معادل 4/10 درصد نيز بابت حق بيمه سهم كارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي‌گردد.

ماده 17-ميزان حق بيمه مذكور در مواد 14 و 15 و 16 به عنوان حق بيمه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعايت ساير شرايط اين آيين نامه (به استثناي آن قسمت از حق‌بيمه‌هايي كه پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گرديده است) به عنوان مفاصاحساب هر قرارداد تلقي مي‌گردد. (اصلاحي مورخ 6/6/1364)

ماده 19- مقررات مربوط به قراردادهاي بيست ميليون ريال و كمتر موضوع مصوبات مورخ 18/8/1361 و 5/11/1362 شوراي عالي تأمين اجتماعي (بخشنامه شماره 124 و 1/124 درآمد) براي كاركردهاي تا پايان سال 1363 معتبر و از اول سال 1364 مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 21-قراردادهايي كه قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 27/17254/-3 مورخ 17/10/63 وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس مفاد ماده 10 مصوبه 8912 مورخ 16/4/1363 هيأت وزيران نسبت به آنها تسويه حساب به عمل آمده عيناً معتبر مي‌باشد.

ماده 23- مفاد اين ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاريخ تصويب آن در شوراي عالي تأمين‌اجتماعي مي‌باشد. (اين آيين نامه در 3 فصل مشتمل بر 23 ماده و 6 تبصره در يكصد و بيست ونهمين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي مورخ 8/12/63 به تصويب رسيد)

ماده 25- واريز حق بيمه‌هاي موضوع آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد ميزان و نحوه پرداخت حق‌بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني و اين اصلاحيه به حساب سازمان تأمين اجتماعي و تعهد وزارت برنامه و بودجه (موضوع ماده 24 و قسمت آخر بند (الف) ماده 16) با رعايت ساير شرايط آيين نامه مذكور و اصلاحيه آن در حكم مفاصاحساب بوده و نگهداري 5 درصد و آخرين قسط موضوع ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي موردي ندارد. (الحاقي مورخ 6/6/1364

 

حسابرسی مالیاتی شرکت های پیمانکاری

در مورد پیمانکاران خارجی در صورتی که تاریخ انعقاد قرارداد تا پایان سال 81 باشد درآمد مشمول مالیات آنها با اعمال ضریب 12% موضوع بند الف ماده 107 بر روی وجوه ناخالص دریافتی تعیین می شود و مالیات تکلیفی که باید به وسیله کارفرما کسر شود به میزان 3% وجوه پرداختی است، اما در صورتی که تاریخ انعقاد قرارداد از اول سال 82 به بعد باشد مطابق حکم تبصره 5 ماده 107 درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی مثل پیمانکاران ایرانی از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و مالیات تکلیفی آنها مطابق ماده 104 به میزان 5% وجوه پرداختی است.

رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک پیمانکاران برای تعیین درآمد مشمول مالیات عینا مثل موسسات تولیدی می باشد، با این تفاوت که در موسسات تولیدی، بهای تمام شده کالای ساخته شده و مبلغ فروش قطعی معلوم می باشد ولی در پیمانکاری بهای تمام شده طرح یا پروژه مورد پیمان و درآمد آن خصوصا نسبت به کار انجام شده در پیمانهای نا تمام در پایان هر سال مالی مشخص نبوده بلکه تعیین آن بر اساس برآورد و تخمین می باشد. که این امر مستلزم آشنایی با انواع روشهای متداول حسابداری خاص این گونه موسسات است.

بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید