شرح وظايف مسئول دفتر داری و تنظيم حساب

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

شرح وظايف مسئول دفتر داری و تنظيم حساب
تعداد بازديد : 11864

 شرح وظايف مسئول دفتر داری و تنظيم حساب

شرح وظايف مسئول دفتر داری و تنظيم حساب

 

 

 

-صدور برگه هاي محاسباتي ( اسناد حسابداري ) بر اساس وقايع مالي و ثبت آنها در دفاتر حسابداري .
- ثبت و نگهداري دفاترروزنامه ، كل و معين براي حسابهاي مستقل .
- تنظيم و نگهداري حساب ماهانه و نهايي دستگاه و ارسال به موقع آن به مراجع قانوني ذيربط.
- حفظ و نگهداري دفاتر و برگه هاي حسابداري .
- نگهداري حسابهاي معين براي پيش پرداختها و علي الحسابهاي جاري و سنواتي و سپرده ها وبانك و ساير اقلام مورد نياز ذيحسابي و تهيه گزارشهاي لازم جهت پيگيري اين قبيل حسابها.
- رسيدگي و كنترل حسابهاي بانكي قابل برداشت و غير قابل برداشت و تنظيم به موقع صورت مغايرت بانكي و پيگيري لازم در رفع مغايرتهاي موجود در حسابهاي بانكي و ارائه گزارش لازم به ذيحساب در مورد اقلام مشكوك مورد مشاهده در حسابهاي بانكي وپیگیری اقلام باز.

-تهيه و اعمال سرفصل هاي حسابداري و اخذ پرينت اسناد حسابداري.

-تهيه صورت هاي مالي و تراز عملكرد و مغايرت هاي حساب هاي بانكي و گزارشات ماهانه حساب.

-تهيه و تنظيم اسناد نهايي حسابداري اعتبارات هزينه، تملک دارايي‌هاي سرمايه اي و مالي.
-درخواست وجه سپرده از خزانه بابت اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي.
-کنترل حساب‌هاي بانکي و چک‌هاي صادر شده و تهيه صورت مغايرات احتمالي مربوط.
-تهيه و کنترل اعلاميه‌ها و صورت‌حساب‌هاي بانکي و انجام مکاتبات مربوط.
-تهيه و ارايه تراز عمليات و حساب‌هاي ماهانه و ساليانه بابت اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌ايجهت استفاده مدیریت مالی.
-تهيه گزارش عملکرد و تکميل فرم‌هاي عملکرد تفريغ بودجه بابت اعتبارات هزينه‌اي و سرمايه‌اي.
-تهيه و ارايه صورت مجلس  تحويل و تحول ذيحسابي موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومي کشور.

) ماده 97- در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد(.


-کنترل درآمدهاي مجتمع و نيز مکاتبه و پيگيري مستمر در اين خصوص و گرفتن تاييديه درآمد از خزانه.
-اعلام مانده حساب‌هاي پيش پرداخت و علي الحساب به مسوولين و واحدهاي ذيربط و پيگيري‌هاي لازم جهت تسويه آن‌ها.

-بررسي اسناد حسابداري صادر، و انطباق آنها با دستورالعمل هاي صادره از سوي اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري از حيث آرتيكل حساب .

-بررسي حساب ماهيانه و اعمال كنترل هاي لازم (از قبيل توازن گرده حسابها ، توازن مانده ها يدفتر كل با دفتر معين ، ماهيت حسابها ، اسناد جامانده و...) و حسب مورد صدور اسناد اصلاحي لازم .

-قطعي نمودن اسناد حسابداري .

-جمع آو ري ضمائم و مدارك مورد لزوم جهت تنظيم ماهيانه و گزارشات نهائي.

-اخذ تائيديه از خزانه جهت وجوهي كه به حسابهاي خزانه واريز گرديده .

-تهيه گزارش تفريغ بودجه ماهيانه و نهائي و انطباق آن با گزارش اداره اعتبارات و رفع مغايرات احتمالي .

-جمع آوري اسناد حسابداري پس از تكميل امضاءهاي مجاز و تحويل به بايگاني .

-تنظيم صورتحساب عملكرد ماهيانه و نهائي برابر دستور العمل هاي اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارائي و ارسال آن به مراجع ذيربط در مواعد مقرر.

-پيگير رفع واخواهي احتمالي صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفريغ بودجه كل  كشور .

-پيگيري واريز علي الحساب ها و پيش پرداخت هاي جاري .

-ساير موارد ارجاعي از سوي مديريتمالی.

- صدور برگه های حسابداری اسناد هزینه واحدها

- تهیه و تنظیم دفاتر معین،کل روزنامه

- نگهداری حساب سپرده و تضمینات اخذ شده بابت قراردادهای جاری

-تهیه و تنظیم تراز نهایی در پایان سال جهت ارائه به دیوان محاسبات، خزانه و حسابرس

-بستن حسابهای مالی در پایان سال و انتقال به سال بعد

بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید