مقاله حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركت ها

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

مقاله حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركت ها
تعداد بازديد : 2459

مقاله حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركت ها

عنوان نشریه:   پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) :   پاييز 1388 , دوره  1 , شماره  1 (پياپي 3/57) ; از صفحه 113 تا صفحه 128 .

 

 

عنوان مقاله:  حاكميت شركتي و عملكرد مالي شركت ها

 
 

نویسندگان:  قائمي محمدحسين, شهرياري مهدي

 

 

 

چکیده: 

هدف اين مقاله، تعيين رابطه بين اجزاي ساختار حاكميت شركتي؛ شامل تركيب هيات مديره، ساختار مالكيت و افشاي اطلاعات با عملكرد شركت ها مي باشد. نمونه مورد بررسي؛ شامل 77 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني سه ساله 82 تا 84 مي باشد. متغير وابسته تحقيق عملكرد مالي مي باشد كه بر مبناي رشد درآمد، رشد سود عملياتي، رشد سود خالص، بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام تعيين شده است. متغيرهاي مستقل نيز؛ شامل تركيب هيات مديره، ساختار مالكيت و افشاي اطلاعات و متغيرهاي کنترلي اندازه و اهرم مالي مي باشد. يافته ها نشان مي دهد، بين افشاي اطلاعات و عملكرد مالي شركت ها رابطه معناداري وجود دارد.

 

 

 

 

كليد واژه: حاکميت شرکتي، اعضاي غير موظف هيات مديره، سهام شناور آزاد، افشاي اطلاعات، عملکرد مالي و ساختار مالكيت

 

 

 

بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید