مقاله تبيين و آزمون مدل حسابرسي مبتني بر ريسك در حسابرسي عملياتي

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

مقاله تبيين و آزمون مدل حسابرسي مبتني بر ريسك در حسابرسي عملياتي
تعداد بازديد : 2639

مقاله تبيين و آزمون مدل حسابرسي مبتني بر ريسك در حسابرسي عملياتي

عنوان مقاله:  تبيين و آزمون مدل حسابرسی مبتنی بر ريسك در حسابرسی عملياتی
 
نویسندگان:  وکيلی فرد حميدرضا , صلاحی نژاد مریم

 

چکیده: 

حسابرسي عملياتي شكل پيشرفته حسابرسي داخلي است. در حسابرسي عملياتي تمركز رسيدگي ها بر فعاليت هاي كليدي يك سازمان است. معيارهاي ارزيابي عملكرد نيز فعاليت محور است و از معيارهاي مالي و غيرمالي براي ارزيابي عملكرد استفاده مي شود. در نتيجه اين ارزيابي، حسابرسي عملياتي به دنبال شناسايي نقاط ضعف عمليات و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود عملكرد مي باشد. از آنجا كه اين حسابرسي با دامنه گسترده تري نسبت به حسابرسي صورتهاي مالي انجام مي شود، بنابراين چالشهاي بيشتري را فراروي حسابرسان قرار مي دهد. پاسخگويي براي مبالغ قراردادها، ميزان زمان مورد نياز براي رسيدگي، حجم رسيدگي هاي مورد نياز، نحوه برنامه ريزي حسابرسي عملياتي و بالاخره تكليف استانداردهاي متداول در سطح دنيا مبني بر بكارگيري مفاهيم ريسك، اهميت و شواهد در تمام مراحل حسابرسي عملياتي (GAO, 2007) از جمله اين چالش ها مي باشد. هدف اين تحقيق تبيين مدلي مبتني بر ريسك براي حل اين چالش ها مي باشد، چراكه مدل حسابرسي مبتني بر ريسك، ابزار برنامه ريزي حسابرسي است و به حسابرسان كمك مي كند حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كنند كه همواره در جريان عمليات حسابرسي، سطح اطمينان مورد قبول حفظ شود. همچنين اين تحقيق مدل ارائه شده را آزمون مي نمايد. مدل تحقيق در 7 پروژه حسابرسي عملياتي اجرا شده و نتايج حاصل از آن با نتايج حاصل از 10 پروژه حسابرسي عملياتي كه بدون مدل انجام شده اند، مقايسه گرديده است. (در سالهاي 1382 الي 1386) فرضيه آزمون مدل بدين ترتيب بيان مي شود كه بكارگيري مدل مبتني بر ريسك در حسابرسي عملياتي موجب افزايش بهره وري فرآيند حسابرسي مي گردد. براي اندازه گيري اثربخشي، كارآيي و صرفه اقتصادي (معيارهاي بهره وري) شاخصهايي تعريف گرديد. شاخصهاي اثربخشي بر مبناي ميزان دستيابي به نتايج، شاخصهاي كارآيي بر مبناي روش دستيابي به نتايج و شاخصهاي صرفه اقتصادي بر مبناي كاهش بهاي تمام شده پروژه هاي حسابرسي عملياتي تعريف شده اند.

 

 

لینک دانلود

 

 

 

بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید