تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی

نیاز به جذب نویسنده

خوش آمدید

ما برای ارتقای سطح علمی سایت نیاز به چند نویسنده در رشته های دانشگاهی (همه رشته ها) داریم لذا از کسانی که تمایل دارند از طریق سایت یا از طریق تلگرام به ایدی safari_ums17@  تماس حاصل بفرمایید.

با تشکر

تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی
تعداد بازديد : 1559

تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی


تنزيل اسناد اعتبارات و بروات صادراتي

شعب ارزي بانك سرمايه آمادگي دارند تا تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات ارزي تعهد شده توسط خريدار خارجي و يا بانك هاي كارگزار و شعب خارج از كشور را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري(خريد دين) تنزيل نموده و نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ايراني اقدام نمايند.
تنزيل اسناد به دو صورت با حق رجوع به فروشنده و بدون حق رجوع به فروشنده با توجه به وضعيت اعتباري مشتري و با استفاده از عقد دين صورت مي پذيرد.

    شرايط عمومي
        اعتبار اسنادي صادراتي مي بايست از نوع اعتبار غيرقابل برگشت باشد.
        ذينفع (صادر كننده) جزو مشتريان خوش نام و اعتباري شعب اين بانك باشد.
        بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي مورد قبول اين بانك و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد.
        متقاضي داراي شرايط عمومي صادركنندگان مندرج در دستورالعمل ها و مقررات صادرات و واردات باشد.
        متقاضي فاقد بدهي سررسيد گذشته و معوق باشد.

    
    شرايط اختصاصي
        اسناد حمل اعتبار اسنادي صادراتي و يا بروات اسنادي وصولي معامله گرديده و مورد قبول بانك گشاينده اعتبار قرار گرفته باشد.
        تعهد پرداخت وجه اسناد در سررسيد مقرر توسط بانك گشايندۀ و يا تاييد كننده صادر گرديده باشد.
        نرخ سود تسهيلات اعطايي براساس اعتبار بانك گشاينده و مشتري تعيين مي گردد.

    
    مراحل اجرا
        درخواست متقاضي از شعبه جهت تنزيل اسناد اعتبار مدت دار صادراتي و يا برات اسنادي كه مبلغ آن در سر رسيد معين به شعبه ارزي بانك پرداخت مي شود.
        كنترل و اطمينان از معامله اسناد و پذيرش بدهي توسط خريداران خارجي و يا بانك هاي كارگزار توسط شعب ارزي
        ارجاع درخواست متقاضي به امور بين الملل و اركان اعتباري و اخذ مصوبه تسهيلاتي كميسيون امور بين الملل بانك
        تكميل فرم تعهد نامه خريد دين توسط متقاضي
        پرداخت وجه اسناد پس از كسر كارمزد تسهيلات به متقاضي

    
    اعتبار اسنادي اتكايي(BACK TO BACK)
    صادر كنندگان كالا و خدمات در برخي موارد بعد از دريافت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت درخواست افتتاح يك يا چند فقره اعتبار اسنادي اتكايي مي نمايند، در چنين معامله اي از دو اعتبار اسنادي جداگانه استفاده مي شود و استفاده از آن زماني ضروري است كه ذينفع اصلي خود قادر به تهيه كالا نباشد و نيز به دلايل متعدد ديگر از جمله عدم تمايل ذينفع اول به افشاي نام خريدار خود براي ذينفع ثانوي، و يا عدم موافقت ذينفع به انتقال اعتبار به دليل بالا بودن ريسك آن، و يا هنگامي كه نوع ارز اعتبار اصلي با نوع ارز خريد كالا توسط ذينفع اول از توليد كنند كالا(ذينفع ثانويه) متفاوت باشد، و يا ذينفع اول بخواهد كالا را به مبلغي كمتر از مبلغ اعتبار اول از ذينفع دوم تهيه و به قيمت اعتبار اول به خريدار اعتبار اول بفروشد. نياز به اعتبار اسنادي اتكايي مي باشد.
    شرايط و نكات مهمي كه در هنگام دوم در نظر گرفته و رعايت مي شود به قرار ذيل است:
        گشايش اعتبار دوم موضوعي است كه فقط به ذينفع و بانك گشاينده اعتبار دوم مربوط بوده و لزومي به آگاهي و موافقت ديگر عوامل يعني بانك گشاينده اعتبار اول يا متقاضي اول ندارد.
        حداكثر سقف مبلغ ارزي اعتبار دوم مي تواند تا 90 درصد مبلغ اعتبار اول باشد.
        شرايط اعتبار اسنادي اوليه و اعتبار اسنادي اتكايي مانند كالا و اسناد درخواستي و ... مي بايست تناسب لازم را داشته باشد.
        تاريخ انقضاي اعتبار اسنادي اتكايي بايد حداقل 15 روز مقدم بر تاريخ انقضاي اعتبار اسنادي اوليه و حداكثر يك هفته بعد از تاريخ آخرين حمل باشد.
        بعد از گشايش اعتبار دوم، بانك فقط اصلاحيه هايي از اعتبار اسنادي اوليه از كارگزار گشايش كننده را مي تواند بپذيرد كه مرتبط با شرايط دو اعتبار باشد و درخواست ابطال اعتبار اول نيز منوط به ابطال كامل اعتبار دوم و موافقت ذينفع دوم در خلال سررسيد خواهد بود.
        گشايش اعتبار اتكايي با در نظر گرفتن اعتبار مشتري(ذينفع اعتبار اوليه) و اخذ وثايق كافي با طي مراحل اعتباري آن در كميسيون اعتباري ذيربط و با عنايت به سقف هاي تعيين شده و مقررات همسان اعتبارات اسنادي در قالب عقد مشاركت مدني به ارز انجام مي پذيرد.
        در صورتي كه اعتبار اتكايي جهت واردات كالا از خارج كشور و يا مناطق آزاد به داخل كشور باشد، طي نمودن كليه مراحل ثبت سفارش و اخذ مجوزهاي ذيربط و رعايت بخشنامه هاي مرتبط با واردات كالا الزامي است.

    
    مراحل انجام كار اعتبارات اسنادي اتكايي
        دريافت اعتبار اسنادي صادراتي كه بانك ابلاغ كننده و معامله كنندۀ آن بانك سرمايه باشد.
        بررسي وضعيت اعتباري بانك گشاينده اعتبار
        ابلاغ اعتبار به ذينفع اول
        درخواست ذينفع اول جهت گشايش اعتبار اسنادي اتكايي بر مبناي اعتبار اسنادي صادراتي
        اخذ مجوز جهت صدور اعتبار اسنادي اتكايي از امور بين الملل
        طي نمودن مراحل گشايش اعتبار از جمله اخذ مصوبۀ كميسيون اعتباري مربط با رعايت سقف هاي تعيين شده و رعايت مقررات همسان اعتبارات اسنادي و تكميل نمونه 508 و برگ تعهد نامه و ساير مدارك مرتبط با اعتبار اسنادي
        دريافت پيش دريافت و ساير هزينه هاي تعيين شده از متقاضي
        افتتاح اعتبار اسنادي

نویسنده :
تاریخ انتشار : سه شنبه 02 دی 1393 ساعت: 13:49
بخش نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش
 کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید کلیک کنید و لذت ببرید